DODANA VREDNOST
Projekt MER bo zbral in nadgradil rezultate predhodnih evropskih projektov na temo trženja, prenove in upravljanja inovativnih industrijskih območij. Vsem tem projektom je skupna potreba po promociji novega trajnostnega ekonomskega vzorca, v izogib ogrožanju bodoče generacije in v želji da bi dosegli hitro, trajnostno in vsevključujočo rast (Strategija Evropa 2020).
 
KAPITALIZACIJSKI PROJEKTI

Kapitalizacijski projekti so tisti, ki se bodo med izvajanjem projekta MER implementirali. VEČ ...

POUDARKI

Novice in zanimivosti so dostopne na centralni strani projekta MER. VEČ ...

Kontaktni osebi v Sloveniji


Boštjan Cotič - vodja projekta
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
bostjan.cotic@uirs.si

Barbara Mušič - strokovna koordinatorka, vodja stikov z javnostmi
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
barbara.music@uirs.si

Novice
31-03-2014
MER Seminar: Governance and Marketing, Policies and Practices of Sustainability
14-01-2014<
Third and last study visit in Valencia (Spain), 14-16 January 2014
14-12-2013
Green Chemistry conference in Ravenna (Italy)