Mala in srednje velika podjetja igrajo pomembno vlogo v ekonomski strukturi mnogih dežel, celo kot hrbtenica nekaterih gospodarstev. Glavni cilji projekta ECOMARK so apliciranje principa zelenega marketinga na industrijska območja, kjer delujejo mala in srednje velika podjetja. Tako bi dvignili okoljsko zavest med glavnimi akterji industrijskega sektorja brez negativnih vplivov na njihove podjetniške cilje. Skozi konkretna dejanja, ki kot enakovredne upoštevajo okolje in dobiček, so mala in srednje velika podjetja stimulirana, da se nastanijo v ECO industrijskih parkih (EIP) ali da se v obstoječih industrijskih conah spremenijo v trajnostno odgovorna. Stimuliranje tega sektorja je za družbo prav tako pomembno, kot je varovanje okolja. ECOMARK je bil usmerjen k združitvi teh dveh pojmov. ECOMARK je razvil zeleni marketing, specifičen za ekološke industrijske parke (EIP) in nasploh za industrijska območja, z mislijo na tekmovalnost srednje velikih in malih podjetih, s ciljem za bolj trajnostni razvoj skupnosti. Zeleni marketing temelji na zelenih (trajnostnih) izdelkih, procesih in uslugah in je usmerjen k medsebojni komunikaciji. Glavne pridobitve so: smernice za načrte zelenega marketinga (GMP), programi za inovativne usluge in prikaz zmanjšanega okoljskega vpliva, ki ga imajo industrijska območja na lokalno skupnost.
Rezultati: vzorec za implementiranje zelenega marketinga na industrijska območja, cone in četrti.
Projekt ECOMARK je bil financiran s strani programa MED.