O NAS


Projekt MER  (Marketing and govERning innovative industrial areas) z naslovom "Trženje in upravljanje inovativnih industrijskih območij" skozi "mrežo vseh mrež" prispeva k izboljšanju konkurenčnosti in privlačnosti - to sta tudi cilja trajnostnega razvoja Strategije Evrope 2020. Skozi mrežo vseh mrež se izmenjujejo izkušnje, ideje, priložnosti, primeri dobrih praks ter orodja zelenega trženja.
Zasnovan je na predpostavkah, da sta lahko zeleno trženje in upravljanje industrijskih območij ključna dejavnika pri privabljanju investitorjev na območju Evrope. Osnovna izhodišča projekta temeljijo na rezultatih predhodnih evropskih projektov, pri katerih so sodelovali posamezni partnerji projekta MER. Partnerstvo MER si prizadeva za uveljavljanje učinkovitih orodij za trajnostni in družbeno odgovoren ekonomski razvoj.

Projekt traja 18. mesecev, s skupnim kapitalom 1.125.000 €.

Projekt MER ime pet delovnih področij:

WP1 – Administrativno in finančno vodenje projekta / koordinacija partnerstva

Ta projektna naloga zagotavlja gladko vsakodnevno delo projekta, s posebnim poudarkom na administrativnih temah in finančnem poročanju.

WP2 – Informacije, ozaveščanje in kapitalizacija

Ta projektna naloga skrbi za zagotavljanje učinkovitega notranjega in zunanjega komuniciranja, to je od definiranja vizuelne identitete do prisotnosti v družbenih omrežjih.

WP3 – Mreženje in identifikacija dobre prakse

Naloge tega dela projekta so zbiranje in analiziranje kapitaliziranih metodologij, orodij in rezultatov projektov.

WP4 – Prenos

Ta naloga skrbi za prenašanje orodij, dobrih praks in znanja partnerjev ter lokalnih deležnikov na vsem območju delovanja projekta skozi izobraževalne delavnice in izobraževalne materiale.

WP5 – Dolgoročna vzdržnost in odgovornost

Ta projektna naloga skrbi za razvoj lokalnega načrta aktivnosti, ki skrbi za promoviranje in upravljanje industrijskih območij, skupaj s strnjenimi priporočili politik, vključujoč deležnike na vseh nivojih, da bi tako potrdili in prenesli naprej rezultate kapitalizacijskih aktivnosti.

CILJI


1. Zbiranje rezultatov predhodnih evropskih projektov na temo industrijskih območij, s posebnim poudarkom na okoljskih vidikih, orodjih zelenega trženja in strokovnem upravljanju;

2. Izgradnja širokega evropskega omrežja na osnovi koncepta "učenje s povezovanjem", ki temelji na preteklih izkušnjah, napakah in prizadevanju za dolgoročne rešitve;

3. Razvoj metodologij lobiranja, oblikovanje smernic ter izdelava akcijskih načrtov, ki bodo vplivali na nove regijske in evropske dolgoročne razvojne politike;

4. Prenos primerov dobrih praks, modelov in metodologij, ki so bili uspešno uporabljeni v različnih prostorskih kontekstih.

REZULTATI


- tematski študijski obiski v državah partnericah projekta MER;

- skupne tematske delavnice;

- odprta spletna knjižnica z izdelanimi smernicami;

- izobraževanje akterjev na pordočju trženja in upravljanja inovativnih industrijskih območij;

- lokalni akcijski načrt;

- podpisane zaveze k evropskim načrtom.