Partnerji podrobneje

VODILNI PARTNER - Pokrajina Bologna je lokalna avtoriteta z lastno avtonomijo, ki prispeva k administrativnemu in ekonomskemu upravljanju republike Italije. Pokrajina upravlja pomemben del administrativnih in nadzornih funkcij na različnih področjih kot so: ekonomski razvoj, regijsko načrtovanje, javno zdravstvo, izobraževanje, okolje. Oddelek za lokalni razvoj, ki je odgovoren za projekt MER, opravlja naslednje osnovne dejavnosti: stimulira lokalni ekonomski razvoj z močjo programov; spodbuja in ustvarja mreže in sinergije med glavnimi lokalnimi udeleženci; podpira sklade za vodenje podjetij skupaj z deželo Emilijo-Romanjo; spodbuja nastajanje novih podjetij.
Province of Bologna
Settore Sviluppo Economico
Via Benedetto XIV 3
40125 Bologna, Italy
http://www.provincia.bologna.it
PP2 – CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY NICE COTE D’AZUR
Zbornica za trgovino in industrijo iz Nice v Franciji je državna javna organizacija, zadolžena za ekonomski razvoj in skrb za konkurenčnost med 66.000 registriranimi podjetji na štirih področjih: organiziranje in podpora; opazovanje in obveščanje; predstavljanje in promoviranje; upravljanje in razvoj. Neposredno vpliva na lokalne in regijske politike ekonomskega razvoja, jih implementira v tesna zavezništva z lokalnimi in regijskimi odločevalci in udeleženci. To so lokalni in regijski vladni organi, širše področje mesta Nica, mesto Nica, pokrajinski svet province Alpe-Azurna obala, javna uprava. Z leti je CCINCY pridobila močne regijske in evropske partnerske izkušnje. Odlikuje jo kvalificirano osebje, ki govori več jezikov.Ustanovljena je bila projektna skupina za evropske projekte, kot podpora za energijske projekte. CCINCA je edina, ki se v regiji ukvarja s tematiko ESCO in je pridobila veliko izkušenj na področju zelenega marketinga, še posebno na industrijskih območjih. CCINCA velja za ključno avtoriteto glede organizacijskega in strokovnega svetovanja za industrijo in trgovino. CCINCA dela s 12. poslovnimi območji: industrijski sektor Carros (450 podjetij), trgovsko območje Villeneuve Loubet, Sophia Antipolis (bolj specializiran za NTIC, raziskave in razvoj ter predstavlja 20.000 zaposlenih).
Chamber of Commerce and Industry Nice Cote D’Azur
20 boulevard Carabacel-CS 1259
06005 Nice Cedex, France
http://www.cote-azur.cci.fr/Services-aux-entreprises/Themes/Environnement
PP3 - ANATOLIKI S. A. DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN THESSALONIKI’S LOCAL AUTHORITIES
Od svoje ustanovitve, maja 1995, ima ANATOLIKI S. A. dinamično in močno opazno prisotnost na širšem območju vzhodnega Soluna. ANATOLIKI S. A. je gonilna sila za izvedbo strateškega planiranja na hiter in učinkovit način, ki ga aplicirajo lokalne oblasti. Po vzoru podobnih mednarodnih iniciativ stremijo k promociji trajnostnega razvoja in preureditvi območja vzhodnega Soluna v zeleno cono. Njihova temeljna strateška usmeritev pri delu je kombiniranje spontanih intervencij v socialnem in razvojnem sektorju ter vključevanje integriranega razvoja v vseh oblikah. Prispevek ANATOLIKI S: A. je zelo pomemben za promoviranje recikliranja na širšem območju Soluna, delovanje socialnih struktur skozi javno pomoč skupnosti, promocijo obnovljivih virov energije in varčevanje z energijo skozi evropske projekte, spodbujanje inovativnosti, upravljanje z naravnimi viri (voda, zemlja), mestne izvedbene načrte in podporo evropski mreži, v lokalnih oblasteh v tujini izvoljenih Grkov.
Izvajanje ciljev in nemoteno delovanje podjetja omogoča visoka strokovnost izkušenega osebja. Deležniki podjetja so: regija osrednje grške Makedonije, devet mestnih občin pokrajin Solun in Halkidika, zbornica za trgovino in industrijo Soluna, strokovna zbornica, zbornica malih in srednje velikih podjetij, lokalna poslovna združenja in zadruge.
ANATOLIKI S. A. je aktiven na naslednjih področjih: trajnostni razvoj in podnebne spremembe; varčevanje z energijo in obnovljivi viri; okolje in infrastruktura; trajnostna mobilnosti in alternativna goriva; aktivnosti na področju človeških virov; podpora lokalnim oblastem; podpora poslovnemu svetu; podpora kmetijstvu; promocija inovacij in novih tehnologij; pomoč pri povezovanju.
Anatoliki S. A. DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN THESSALONIKI’S LOCAL AUTHORITIES
1st Km Thermis -Triadiou (Gold Center N. 9)
57001 Thermi, Greece
http://www.anatoliki.gr
PP4 - ENEA – ITALIAN NATIONAL AGENCY FOR NEW TECHNOLOGIES, ENERGY AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
ENEA je italijanska raziskovalna agencija za nove tehnologije, energijo in trajnostni ekonomski razvoj, ki jo financira italijanska vlada. Agencija raziskuje na področjih, ki so pomembna za razvijanje in poudarjanje italijanske tekmovalnosti in zagnanosti, obenem pa skrbi za varovanje okolja. Glavna raziskovalna področja agencije so: učinkovita izraba energije, obnovljivi viri energije, jedrska energija, podnebje in okolje, varnost in zdravje, nove tehnologije, raziskave na področju električnega omrežja. Ustanovljena je bila leta 1952 z namenom izvajanja jedrskih raziskav za civilne namene. ENEA je večkrat razširila in ponovno ovrednotila svoje poslanstvo glede na nove trende in problematike. Danes ima agencija naslednje cilje:
- sprejemanje iniciativ, usmerjenih v razvoj, poudarjanje in promoviranje razvoja in inovacij, skladno z mednarodnimi in zavezami Italije evropski uniji za energetsko učinkovitost, varstvo okolja in tehnološke inovacije;
- podpora implementaciji visoko tehnoloških proizvodnih procesov, še posebej pri promoviranju povpraševanja za raziskave v tehnologije, ki so usmerjene k poudarjanju trajnostnega razvoja;
- promoviranje prenosa tehnologij in razvoja energetske učinkovitosti in varstva okolja na področja javne uprave in javnih podjetij, skladno z nacionalnimi in evropskimi smernicami.
ENEA spodbuja na področjih, na katerih deluje, sodelovanje z organizacijami in znanstvenimi ter tehničnimi inštutucijami drugih dežel, pri oblikovanju tehničnih standardov in sodelovanje pri največjih raziskovalnih programih.
ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development Technical Unit Models, Methods and Technologies for the Environmental Assessment Via Martiri di Monte Sole, 4 40129 Bologna, Italy
http://www.enea.it
PP5 - FVMP – VALENCIAN FEDERATION OF MUNICIPALITIES AND PROVINCES
FVMP je zveza občin in pokrajin na območju Valencije in je neprofitna organizacija, ki jo sestavlja 539 mestnih svetov, 25 primestnih združenj, 5 manjših lokalnih teles ter sveti pokrajin Alicante, Castellon in Valencia. Glavne aktivnosti zveze so: predstavljanje, zagovarjanje in promoviranje interesov lokalnih skupnosti v politiki, javni upravi in sodni veji; razvoj in konsolidiranje evropskega duha za lokalne cilje; promoviranje in izvedba študij za boljše poznavanje težav lokalnega življenja; promocija in izvedba izobraževalnih programov za lokalne subjekte ter promocija iniciativ, ki spodbujajo lokalni razvoj.
FVMP – Valencian Federation of Municipalities and Provinces Guillem de Castro, 46 - 1ª Planta 46001 Valencia, Spain
http://www.fvmp.es
PP6 - CEEI VALENCIA -VALENCIA BUSINESS AND INNOVATION CENTRE
CEEI Valencia je neprofitna organizacijam, ki jo je leta 1991 ustanovila valencijska vlada in valencijski inštitut za poslovno konkurenčnost (IVACE, IMPIVA) z namenom promoviranja inovacij in spodbujanja nastanka podjetij v regiji. CEEI spodbuja podjetja tudi po njihovi ustanovitvi, z nasveti za njihovo krepitev in rast. CEEI Valencia upravlja enega od najbolj obiskanih španskih spletnih portalov za podporo inovacijam in podjetništvu. CEEI upravlja velik poslovni center, 7 industrijskih enot in 21 pisarn za novo ustanovljena podjetja. CEEI Valencia daje podjetnikom in inovativnim malim in srednje velikim podjetjem naslednje usluge:
- prepoznavanje iniciativ in projektov za upravljanje ter motivacija podjetnikov za razvoj novih poslovnih idej (trgi, tehnologije, finance, pravni koraki, itd.);
- poslovni načrt z analizami možnosti in strategijami razvoja ter izobraževanje za upravljanje znanja;
- prostore in infrastrukturo v začetnih kritičnih letih v njihovem poslovnem centru;
- podporo podjetjem, predvsem glede ravzoja in krepitve zagonskih projektov (nasveti trženja, upravljanja, prodora na mednarodne trge, financiranja, poslovnih priložnosti, inovacij, itd.).
CEEI uporalja nove tehnologije in daje veliko fleksibilnost v procesu učenja: osebno učenje, elektronsko učenje, izkustveno učenje. Učenje je specializirano na razvoj poslovnih znanj. CEEI Valencia daje podjetnikom različna orodja in informacije ter podporo za ustvarjanje in krepitev podjetij.
CEEI Valencia -Valencia Business and Innovation Centre Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Valencia) Parc Tecnològic, Avda. Benjamín Franklin, 12 46980 Paterna, Spain
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es
PP7 – UNIVERSITY OF ALGARVE
Univerza Algarve je javna univerzitetna ustanova, nahaja se na jugu Portugalske. V študijskem letu 2011 – 2013 jo je obiskovalo približno 9.200 študentov, od tega 1689 v podiplomskih programih. Glavna raziskovalna in izobraževalna področja univerze so: znanost in tehnologija, menedžment in ekonomija, zemeljske in vodne znanosti, socialne znanosti in kot najmlajše - zdravstvo. Trenutno ima univerza Algarva 49 dodiplomskih in 91 podiplomskih programov (68 magistrskih in 23 doktorskih). V poučevanju in razvojni dejavnosti se odražajo mednarodne mreže izmenjave osebja in sodelovanja z inštitucijami, projekti, izoblikovani v sodelovanju z drugimi univerzami. Spodbuja se inovacija, posodabljajo učnih vsebin, projektna inkubacija, razvoj učnih načrtov, znanstveno raziskovanje in praktično učenje. Mednarodni projekti so v celoti del življenja inštitucije. CRIA je poseben oddelek za podjetništvo in prenos tehnologij na Univerzi. Stremi k promoviranju sodelovanja med univerzo in gospodarstvom, k povečevanju prenosa znanja in tehnologij, podpira ustanavljanje novih podjetij, poskuša poenostaviti mehanizme apliciranja industrijskih avtorskih pravic, spodbuja razvoj tehnološke infrastrukture za povečevanje sprecifičnih raziskovalnih področij v Algarvi.
University of Algarve Estrada da Penha, 8005 139 Faro, Portugal
http://www.ualg.pt/home/pt
PP8 – INFORMEST
INFORMEST so leta 1992 ustanovili deželni vladi Furlanije-julijske krajine in Benečije ter italijansko ministrstvo za trgovino. Drugi deležniki so: avtonomna dežela Trento, italijanska zveza zbornic za trgovino (Unioncamere) ter druge regijske in lokalne zbornice.
Glavno poslanstvo Informesta je promocija ekonomskega sodelovanja ter zagotavljanje strateške in izvedbene podpore za severovzhodno Italijo, države srednje in jugovzhodne Evrope, države bivše Sovjetske zveze, za Kitajsko in Azijo.
Informest ima svoje prostore v Gorici, kjer je Informest pomagal vzpostaviti prvo italijansko-slovensko obmejno sodelovanje EGTC. Osebje Informesta sestavlja šestindvajset projektnih vodij, projektnih delavcev, analitikov, sprecializiranih za evropske zadeve, upravni in finančni vodje projektov s poznavanjem evropske zakonodaje. Informest deluje na projektih mednarodne kohezije in rasti za javno upravo, predvsem na območju vzhodne Evrope in zahodnega Balkana zaradi poznavanja ekonomskega ozadja in trajnih partnerstev z nacionalnimi/regijskimi/lokalnimi oblastmi in udeleženci v razvoju, zahvaljujoč velikim izkušnjam na področju projektov širjenja zmogljivosti in še posebej združevanja na regionalnem in lokalnem nivoju. Projekti v državah jugovzhodne Evrope so predvsem: pomoč javnim ustanovam v državah predpristopnicah in podpora integracijskemu procesu; izboljšanje podjetniškega okolja; integrirano oblikovanje programov in javno-zasebnih partnerstev za regijski razvoj; poudarjanje privlačnosti za investitorje, razvojne turistične strategije, podpora privzemanju evropskih standardov in zakonodaje ter širjenje zmogljivosti lokalnih organov.
INFORMEST Via Cadorna 36 34170 Gorizia, Italy
http://www.informest.it
Informacije o delovanju Urbanističnega Inštituta Republike Slovenije najdete na spletnih straneh inštituta.
http://www.uirs.si
PP10 – CYPRUS ENERGY AGENCY
Ciprska agencija za energijo je neprofitna javna organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom promoviranja obnovljivih virov energije, varčevanja z energijo, varčne rabe energije in trajnostne mobilnosti. Ustanovitev in delovanje agencije je podprla evropska komisija preko programa Intelligent Energy-Europe ter zveza ciprskih občin. V upravnem telesu je šest skupin, ki predstavljajo lokalne oblasti, zveze potrošnikov, okoljske fundacije, profesionalna združenja, energijske strokovnjake iz akademskega in raziskovalnega sektorja. Glavni cilji agencije so prispevanje k doseganju trajnostnega razvoja ob upoštevanju lizbonske strategije in evropske strategije za trajnostni razvoj ter energetske politike Evropske unije, ki teži k varnosti v preskrbi z energijo, h konkurenčnosti, trajnosti, spopadanju s klimatskimi spremembami, promoviranju obnovljivih virov energije, energetski varčnosti in učinkovitosti ter trajnostni mobilnosti.
Ciprska agencija dela na: informiranju in ozaveščanju javnosti, sodelovanju, prispevkih k raziskavam in razvoju, varovanju okolja, upoštevanju socialnega in ekonomskega razvoja na lokalnem nivoju, sodelovanju lokalnih oblasti pri razvoju in implementiranju nalog Združenja županov in Pogodbeništva otokov. Namen ciprske agencije ni, da bi izpodrinila obstoječe organe, ampak da bi nadzorovala in združevala lokalne udeležence za skupno strategijo.
Cyprus Energy Agency 10-12 Lefkonos Street, 1011 Nicosia, Cyprus
http://www.cea.org.cy
PP11 – MIEMA – MALTA INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AGENCY
Malteška agencija za pametno ravnanje z energijo (MIEMA) je bila prva malteška energijska agencija. Ustanovljena je bila leta 2007 ob podpori evropskega programa IEE in več javnih inštitucij, med njimi ministrstva za turizem in kulturo, ministrstva za kmetijstvo in okolje, parlamentarna komisija za mala podjetja in samozaposlene v okviru ministrstva za konkurenčnost in komunikacijo, lokalni sveti, malteška organizacija za varstvo naravnih virov in univerza University of Malta.
Je enakopravni evropski dejavki k naporom za bolj pametno rabo energetskih virov, promoviranje ozaveščanja, prispeva k jasnim in usmerjenim predlogom ter politikam za posredovanje, da bi tako optimizirali uporabo konvencionalnih virov energije in razvili obnovljive vire. Dejavnosti agencije so najprej usmerjene k lokalnim potrebam, to je k energijskim praksam turistične industrije. Dejavnosti MIEME vključujejo energijsko načrtovanje, zeleni certifikati, energijski certifikati za stavbe, energijsko varčevanje v javni razsvetljavi in širjenje informacij o obnovljivih virih energije.
MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency 9C, Mikiel Anton Vassalli Street, VLT 356, Valletta, Malta
http://www.miema.org/site/