POVEZAVE


VIDEO PREDAVANJA

Na tej povezavi lahko sledite razlińćnim video predavanjem projekta MER.

EVROPSKA UNIJA IN EVROPSKE INICIATIVE

Europa.eu - vstopni portal v Evropsko unijo
http://www.europa.eu
Eur-lex.eu - dostop do evropske zakonodaje
http://eur-lex.europa.eu
Eurostat.eu - evropska statistika
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Committee of the Regions - Evropski svet regionalnih in lokalnih predstavnikov
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
Med Programme European Territorial Cooperation 2007-2013
http://www.programmemed.eu
ECOMARK
http://www.ecomarkproject.eu/
MEID
http://www.medmeid.eu/
SEPA
http://www.sepaproject.eu/
ENERSCAPES
http://www.enerscapes.eu/
MED TECHNOPOLIS
http://www.medtechnopolis.eu/
KNOWING
http://www.knowing-project.eu/
COBRAMAN
http://www.cobraman-ce.eu/