KAPITALIZACIJSKI PROJEKTI

 • ECOMARK


  • Mala in srednje velika podjetja igrajo pomembno vlogo v ekonomski strukturi mnogih dežel, celo kot hrbtenica nekaterih gospodarstev. Glavni cilji projekta ECOMARK so
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN

 • MEDTECHNOPOLIS


  • Evropski MED Technopolis projekt – MEDTECHNOPOLIS je stremel k implementiranju sredozemske mreže Technology Interface Structures (TIS), generacije Technopolis, za obnovo obstoječih
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN

 • MEID


  • Projekt MEID stremi k uresničitvi modela ekološkega industrijskega razvoja, ki omogoča načrtovanje, gradnjo in upravljanje trajnostnih industrijskih
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN

 • KNOWING


  • Projekt Knowledge Intelligence and Innovation for a sustainable Growth – KnowInG je poglobil sodelovanje ključnih inštitucionalnih in ekonomskih akterjev ter promoviral "ekonomijo znanja"
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN

 • SEPA


  • Bistvo projekta SEPA predstavlja integracija industrije v okolje z uravnoteženjem ekonomskih kriterijev in trajnostnih rešitev. Sodelovanje med udeleženci in skupne rešitve za zmanjšanje 
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN

 • COBRAMAN


  • Projekt COBRAMAN se je ukvarjal z revitalizacijo degradiranih območij. Revitalizacija degradiranih območij igra povsod v Evropi pomembno vlogo pri preprečevanju nenadzorovanega
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN

 • ENERSCAPES


  • Projekt ENERSCAPES je usmerjen k predstavitvi pomembnega koraka v raziskovanju in evalvaciji zelo velikega števila vplivov na specifične, a ponavljajoče se vzorce kulturne 
  • VEČ ...
 • SPLETNA STRAN