Projekt COBRAMAN se je ukvarjal z revitalizacijo degradiranih območij. Revitalizacija degradiranih območij igra povsod v Evropi pomembno vlogo pri preprečevanju nenadzorovanega razraščanja pozidave na robu mest in pri dvigu kakovosti urbanega okolja. Degradirana območja pogosto ogrožajo javno z dravje in povzročajo okoljska tveganja Rehabilitacija takih območij bo v novih državah članicah EU vedno bolj pomembna in bo zahtevala velika vlaganja. Revitalizacija degradiranih območij je pogosto dolgoročen in kompleksen postopek, ki vključuje širok razpon strokovnjakov, političnih dejavnikov in različnih zainteresiranih skupin. Projekt je zagotovil nujno potrebno znanje menedžerjem, ki koordinirajo postopke revitalizacije. Pomagal je občinam in drugim lokalnim skupnostim članic projekta v Srednji Evropi v hitrejšem in učinkovitejšem razvoju.
Rezultati: Zagotavljanje baze znankja in orodij upravljanja za profesionalni menedžment pri regeneraciji degradiranih območij; izobraževalna shema za Evropsko šolo za razvoj degradiranih območij.
Projekt COBRAMAN je bil financiran s strani programa Central Europe.