Projekt ENERSCAPES je usmerjen k predstavitvi pomembnega koraka v raziskovanju in evalvaciji zelo velikega števila vplivov na specifične, a ponavljajoče se vzorce kulturne krajine po vseh sredozemskih regijah. Velik neraziskan potencial obnovljivih virov energije je pogosto vezan na kulturno in naravno dediščino, biološko bogato pokrajino z zaščitenimi območji ali z neustrezno rabo prostora.
Glavni cilj projekta ENERSCAPES je skupna ocena historične, socialne in okoljske vrednosti v postopku vpeljave obnovljivih virov energije na območje sredozemskih dežel, z osredotočanjem na skladnost med okoljskimi strategijami o proizvodnji energije in varovanjem regionalnih identitet. Cilj projekta je določitev meril pri uvajanju obnovljivih virov energije, z upoštevanjem pokrajine in varovanja območij, s posebno pozornostjo na integraciji, kot strateški dobrini za energijsko načrtovanje in lokalne politike prostora.
Rezultati: uporaba participacije pri presoji različnih scenarijev izrabe obnovljivih virov energije v kontekstu ohranjanja krajin.
Projekt ENERSCAPES je bil financiran s strani programa MED.