Projekt Knowledge Intelligence and Innovation for a sustainable Growth – KnowInG je poglobil sodelovanje ključnih inštitucionalnih in ekonomskih akterjev ter promoviral »ekonomijo znanja«. To je storil tako, da je vzpostavil mednarodno platformo dialoga o politikah, orodjih in strategijah za privabljanje in ustvarjanje novih zamisli. KnowInG se ukvarja s skupno potrebo sredozemskih dežel, da bi našli pot za boljše upravljanje inovacij ob trenutnih izzivih svetovne ekonomije. Izvor projekta sega v zavedanje o tem, da regionalna rast v Sredozemlju poteka skozi poudarjanje ekonomije znanja in da je to prva stopnja, kjer lahko ekonomsko upravljanje vodi virtualno krožno sodelovanje med ključnimi udeleženci za doseganje razvojnih ciljev. Pravzaprav je bil glavni cilj projekta KnowInG promoviranje in podpora ekonomiji znanja ter poudarjanje sodelovanja in srečevanja med javnimi institucijami, organizacijami, ki se ukvarjajo z inovacijami ter ekonomskimi akterji pri ustvarjanju novih razvojnih strategij.
Rezultati:
- center informacij projekta KnowInG omogoča iskanje in dajanje informacij o uslugah na področju inovacij in kreativnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju;
- mreža pomoči Help Desk za podporo podjetnikom malih in srednje velikih podjetij.
Projekt KnowInG je bil financiran s strani programa MED.