Evropski MED Technopolis projekt – MEDTECHNOPOLIS je stremel k implementiranju sredozemske mreže Technology Interface Structures (TIS), generacije Technopolis, za obnovo obstoječih TIS in razširitev na nova območja in veliko število srednjih in malih mest v Sredozemlju. Stremel je k dinamiki inovacij, ekonomije in informacijske družbe na splošno. Projekt je bil usmerjen k promoviranju inovacij in ekonomije znanja na območju Sredozemlja, temelječih na ekonomskem in socialnem razvoju TIS ter srednjih in malih mest, z namenom, da bi odprl pot k trajnostnemu razvoju v teh regijah.
Rezultati: Multipolar Technopolis Interface Structure je bil vzpostavljen na univerzi Algarve. Algarve Technopolis podpira podjetja in podjetniške ideje (poslovni načrti, iniciative, zakonodaja, prenos tehnologij, inkubatorji, promocija partnerstev med podjetji in inštitucijami).
Projekt MEDTECHNOPOLIS je bil financiran s strani programa MED.