MEID – Mediterranean Eco Industrial development
Projekt MEID stremi k uresničitvi modela ekološkega industrijskega razvoja, ki omogoča načrtovanje, gradnjo in upravljanje trajnostnih industrijskih območij (IA). Cilji projekta MEID so bili sledeči: poudarek na kapacitetah in orodjih odločanja odgovornih oblasti za vključevanje okolju prijaznih rešitev v regijske in širše razvojne strategije, ki so vezane na industrijski razvoj. Evropska in sredozemska mala in srednje velika podjetja bodo prva občutila korist rezultatov projekta MEID. To je z eko-inovacijami, konkurenčnostjo in meddržavnih sodelovanjem.
Rezultati: izobraževalni materiali o najboljših praksah, ki naj se uporabijo na industrijskih območjih, namenjeni lokalnim oblastem, vodstvenemu kadru industrijskih območij, malim in srednje velikim podjetjem (baze podatkov, moduli učenja).
Projekt MEID je bil financiran s strani programa MED.