SEPA – Sustainable and Equipped Productive Industrial Areas
Bistvo projekta SEPA predstavlja integracija industrije v okolje z uravnoteženjem ekonomskih kriterijev in trajnostnih rešitev. Sodelovanje med udeleženci in skupne rešitve za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje so omogočene skozi projekt SEPA z novimi modeli upravljanja za privlačno in izvedljivo rast območij. V okvirih ustreznih evropskih strategij (Lisbona, Gothenburg) ter skladno s standardi EMS/EMAS, predlaga projekt SEPA za zagotavljanje uravnoteženih razvojnih ciljev večnivojski pristop. Projekt SEPA naj bi spodbujal ozaveščenost javnega in zasebnega sektorja glede vplivov industrijskih območij na okolje ter predlagal izvedljive rešitve za sprejem novih razvojnih modelov. Taki modeli lahko nastanejo z opazovanjem vseh vidikov vsakodnevnega življenja v industrijskih območjih, tako iz ekonomskega kot sociološkega vidika. Industrijska območja tako niso le skupek podjetij in opreme, ampak jih definira socialna dimenzija. Rezultati: Študije izvedljivosti, ki še posebej poudarjajo priporočilo strategije o implementiranju dokumentov zelenega marketinga.
Projekt SEPA je bil financiran s strani Transnational Cooperation Programme South Europe.